Användarvillkor

Kort version: 

Så snart ni börjar prenumerera kan ni börja att få signaler från oss!  Vi är ganska snälla och försöker ständigt att bli bättre på att tillgodose era behov så ifall ni undrar någonting gör ni bäst i att höra av er!

 

Lång version:

Prenumerationen börjar gälla i och med att ni som kund bekräftar avtalet i samband med prenumerationen. Som prenumerant förbinder du dig till att uppge riktiga uppgifter om dig själv och att dessa går att använda för kontakt via brev samt e-post.  Kunden förbinder sig att uppge en fungerande e-postadress. Uppgifter rörande avtalets innehåll, ändringar, tillägg och nyheter eller andra viktiga meddelanden publiceras här på webbplatsen. Användaren anses ha läst, tagit del av och förstått meddelanden som läggs upp på webbplatsen. Om användaren ej förstår ändringar anstår det användaren att kontakta Interagera International AB för förklarande.

Tjänsten levereras ej vid speciellt utsatt tid eller vid regelbundna intervall, utan godtyckligt.

Avtalet kan inte sägas upp i förtid utan upphör att gälla efter att den betalda abonnemangsperioden på två månader av kund har sagts upp.  Du kan dock när som helst välja att sluta få utskick levererade  till din e-postadress men kommer ändå bli betalningsskyldig för den abbonerade perioden.

Kunden accepterar att eventuella fakturor skickas till angiven e-postadress och ansvarar för att e-postadressen existerar och avläses regelbundet för att kunna användas som kommunikationskanal mellan användaren och Interagera International AB. Kunden ansvarar själv för eventuell utskrift av faktura och att betalning enligt instruktioner sker till utsatt förfallodatum.  Interagera International AB äger rätt att själva fakturera eller att anlita extern part för administration av fakturor. Interagera International AB har också rätt att sälja eller belåna fakturorna. Interagera International AB äger rätt att säga upp avtal med en månads varsel till kunden.

Betalning mot faktura görs senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid för sen betalning kan debitering av lagstadgade avgift om 50 kr för påminnelse ske. Vid fortsatt obetald fordran kan fakturan bli föremål för inkasso och därtill kommande lagstadgade avgifter. Dröjsmålsränta debiteras om 8% per månad vid utebliven betalning.

När du prenumererar på vår tjänst via vårt formulär här på hemsidan lagras dina personuppgifter för att Interagera International AB ska kunna fakturera dig.