Disclaimer

Projektagera.se är ett nyhetsbrev som förser läsaren med aktierelaterat material i informationssyfte. Värdet på dessa rekommenderade aktier kan både stiga eller falla. Den information du finner här bör enbart användas som riktlinjer och är ingen garanti för en viss kursrörelse. Interagera International AB tar inget ansvar för eventuella fel på denna webbsida som skapats av försummelse eller felaktigt material. Interagera International AB tar heller inget ansvar för eventuella förluster som uppstått för Ageras prenumeranter, även om de uppstått på grund av försummelse eller felaktigheter.

Allt på denna sida och de e-postutskick som skickas av Projektagera.se är innehållsskyddat och kan inte användas utan tillåtelse från Interagera International AB