Hur fungerar Projektagera?

Projektagera.se är en aktierekommendationstjänst somväljer aktier som med stor sannolikhet har en stor kursrörelse  framför sig. Vi hittar kursvinnarna åt dig så att du slipper.

Systemet

De signaler du får av Projektagera baseras på  statistik. Vårt system är uppbyggt efter  regler som är baserade på en hypotes om att ett flertal mönster på marknaden återkommer gång på gång och går att känna igen.

Det är dessa mönster som vi har valt att kvantifiera; ange ramar för, ange i siffror och hitta så många  sådana mönster som möjligt. Vi har observerat väldigt många likadana kursrörelser och sedan kommit fram till hur man upptäcker dessa i förväg.

 

 

 

Utskicken

Vi berättar väldigt kort vad du ska handla direkt när det är dags, sedan är det upp till dig!

När vi har hittat en aktie som uppvisar ett mönster som har genererat en köp- eller säljsignal blir du som kund förvarnad via e-post genom vårt utskick. I utskicket finns en beskrivning av signalen och de nivåer du själv bör hålla reda på och använda som köp- eller säljnivåer.  All övrig handelsinformation hittar du här på sajten under fliken ”Instruktioner”.