Prenumerera nu

Som abonnent får du signaler från Agera till din e-postadress för  250kr/månad inklusive moms. (200 kr exklusive moms).  Minsta möjliga abonneringstid är två månader. Tjänsten aktiveras så fort vi har mottagit din betalning.  Det är viktigt att du anger en fungerande e-postadress då det är till den du kommer få utskick till. Vi använder oss av e-fakturor som vi skickar till denna e-postadress och fakturerar för två månader i taget.

Personuppgiftsformulär – Fyll i för att prenumerera!

Namn/Företag (*)

Personnummer

Gatuadress(*)

Postnummer(*)

Postort (*)

Land (*)

Epost (*)

 

Du kan komma att få färre utskick under en fallande marknad, och många utskick i en stigande marknad.  Tjänsten aktiveras så snart vi har mottagit din beställning och betalning.

Interagera AB kommer att göra sitt yttersta för att leverera en tjänst av hög kvalitet men är inte ansvarig för driftstekniska eller andra oförutsedda händelser. Abonnenten kan inte ställa krav på kompensation för uteblivna signaler.

Abonnemanget är personligt. Analyser och annat material som Ni får tillgång till, får inte vidareförmedlas till andra. Interagera AB garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna och kommer inte ansvara för användaren. Alla investeringar gjorda enligt Ageras e-postutskick sker helt och hållet på kundens egna ansvar. Genom att fylla i   personuppgiftsformuläret ovan antas ni ha läst och godkänt våra användarvillkor.