Vanliga frågor

Hur ofta får man signaler av Agera?

Antalet signaler kan variera kraftigt från många signaler samma dag två veckor i rad till en enstaka gång i månaden. Då detta är en professionell tjänst baserad på externa faktorer som vi ej kan styra över  kommer vi inte att kunna leverera signaler med jämna eller fasta intervall. Om ni undrar varför fråga er till exempel om börsen garanterat går upp varje dag? Det gör den  absolut inte, och på samma sätt kan vi inte heller garantera att skicka signaler med fasta intervall utan att kompromissa med kvaliteten. Kvalitet är väldigt viktigt för oss. Tjänsten fungerar naturligtvis bäst när börsen går upp.  Under de år Agera har funnits har signalintensiteten varierat mellan lägst 29 och högst 202 signaler/år.

Hur lång tid har man på sig att köpa eller sälja en aktie som Agera rekommenderar?

Hur snabbt en aktie rör sig är svårt att säga i förtid men Ageras huvudsyfte är att uppmärksamma kunden innan en stor kursrörelse så att man hinner agera innan dess.

Nu har jag köpt, men när ska jag sälja då?

Vi ger inte säljsignaler. Vi ger dock blankningssignaler. Se ”Instruktioner”.

Är Agera ett så kallat robotsystem eller algoritmsystem?

Agera är byggd på statistiska modeller men det är människor bakom som sköter systemet. Vi har inga superdatorer.

Vad skiljer er från någon annan analystjänst som säger att de använder teknisk analys?

Vi gör det lätt för kunden.  Vi berättar exakt vad man ska göra och friskriver oss inte om kursrörelsen. Om man prenumererar på Agera får man veta exakt vad man ska göra och när man ska göra det. Vi har också kvantifierat våra signaler.

Om nu detta fungerar, varför handlar ni inte med hjälp av Agera själva?

Det gör vi, men skalbarheten i systemet och mängden signaler som levereras gör att andra har lika stor nytta av det utan att vår handel påverkas nämnvärt. Om detta trots allt sker kommer vi överväga att stänga möjligheten för kunder att teckna abonnemang.